logo


2024 - IAS Administrative/Working Committee
Title Name
President Mr. Bhaskar Vempati
Vice President Mrs. Selvi Janarthanan
Secretary Mr. Amitab Shaikha
Treasurer Mr. Bhavik Vyas
Joint Secretary Mr. Siva Prasath Ponnusamy


IAS Board of Trustees
Title Name
Trustee Dr. Bhavin Parikh
Trustee Mr. Shivesh Sinha
Trustee Ms. Vandna Sharma
Trustee Mr. Gobi Ramasamy


IAS Committee Leads
Committee Lead Co-lead
Charity Hrishi Shende Pushpa
Cultural Magesh Babu Asha Konda
Meet & Greet Bulbul Kadakia Selvi Janarthanan
PR & Marketing Venkat Nagam Ilan Sankar
5K Prasanth Joshi Shekhar Tiwari
Parade Paresh Sinha Jeet Poddakar
ARI & Seminars Nikki/Ranju Anupriya/Pushpa
Sports - Indoor Anu Nandagopal Jay Shrivastava
Sports - Outdoor Jay Shrivastava Anu Nandagopal
Vendor Jaganmohan Reddy Venu Acharya
Venue John Bitto